ExpoWELDING

Międzynarodowe Targi Spawalnicze

16 - 18 października 2018

Czołowe Targi Spawalnicze w Europie!

Kup bilet na targi ExpoWELDING

Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Partner targówPrzywilej pierwszeństwa z wystawy – INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Patentowego z dnia 19 lutego 2018 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (M.P. z 2018 r. poz. 254) Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING, organizowane w dniach: od 16 do 18 października 2018 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia
w Sosnowcu, posiadają przywilej pierwszeństwa z wystawy.

Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. tj. Dz.U. 2017 poz. 776) pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oznacza się według daty wystawienia wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na jednej z wymienionych powyżej wystaw, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia.

Dla spełnienia powyższych przesłanek konieczne jest uzyskanie dowodu potwierdzającego wystawienie wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na wymienionej powyżej wystawie. Dowody takie będą wydawane wyłącznie w czasie trwania wystawy. Prosimy więc o odpowiednio wczesne (do dnia rozpoczęcia targów) zgłaszanie potrzeby uzyskania zaświadczenia w Biurze Obsługi Targów lub pod numerem telefonu 510 030 859.

Zarząd Targów