ExpoWELDING

Mezinárodního veletrhu svařování

16 - 18 října 2018

 

 

 

Organizátor


Cílem konference není jen prezentace vědeckých úspěchu a zhodnocení aktuálního stavu znalostí v oboru techniky svařování, ale i snaha být vhodným integračním fórem, které spojuje národní vědecké prostředí s inženýry a technology v průmyslu a které umožní výměnu zkušeností se zahraničními centry. Konference svařování se koná během mezinárodního veletrhu svařování ExpoWELDING v Sosnovcu. Je dalším faktorem přispívajícím k výměně zkušeností mezi vědou a praxí.                                 

 


 

17 října 2018, v rámci 60. mezinárodní konference svařování se bude konat tematická sekce „Dodavatelský řetězec svařovaných konstrukcí a NDT služeb při výstavbě jaderné elektrárny".  Podrobnosti o události.

 

Na 58. vědecké a technické konferenci svařování, která se konala souběžně s veletrhem ExpoWELDING v roce 2016 se zúčastnilo 350 lidí, kteří měli možnost obeznámit se s 24 přednáškami, z nichž 10 bylo připraveno autory představující výzkumné instituce a zahraniční společnosti.

 

Kromě vystoupení v rámci plenárního zasedání se účastníci konference mohli seznámit s výsledky polských vědců ve formě 14 plakátů. Všechny přednášky byly následně zveřejněny v pátém vydání „Bulletinu Institutu svařování”.

 

Kontakt na organizátora:

Institut svařování

44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18

Sekretariát konference:

Małgorzata Stupera

Tel. 32 33-58-395
e-mail: Malgorzata.Stupera@is.gliwice.pl

Iwona Kender

Tel. 32 33-58-222
e-mail: Iwona.Kender@is.gliwice.pl