LUMENexpo

Targi Techniki Świetlnej

23 - 24 października 2019

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Partner targów LUMENexpo - forum wymiany poglądów i doświadczeń w branży oświetleniowej

 
LUMENexpo - spotkanie nauki i praktyki, któremu towarzyszyły ciekawe konferencje i szkolenia, zakończone licznymi kontaktami biznesowymi.
 
Wśród wydarzeń towarzyszących znajdowały się:
 
KONFERENCJA pt. „Wybrane problemy techniki świetlnej”
Organizator: Expo Silesia Sp. z o.o.
Partner merytoryczny: dr hab. inż. Piotr Pracki, Przewodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
 
 KONFERENCJA pt.: "Najnowsze technologie w branży oświetleniowej"
Organizator: Expo Silesia Sp. z o.o.
Partnerzy merytoryczni: Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP, Biuro Badawcze ds. Jakości BBJ SEP, Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-lightnig
 
KONFERENCJA pt.: „Jakość i bezpieczeństwo sprzętu oświetleniowego i wyrobów elektrotechnicznych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych”
Organizator: Expo Silesia Sp. z o.o.
Partnerzy merytoryczni: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o., Ośrodek Badawczo - Rozwojowy RCC Sp. z o.o.

SZKOLENIE pt.: „Wymagania prawne rynku UE- Nowa dyrektywa RoHS III oraz instrukcje i etykietowanie wg. Normy PN-EN 60598-1:2015.
Organizator: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy RCC Sp. z o.o.
 
PREZENTACJA pt.: „Prace rozwojowe oświetlenia LED – na podstawie doświadczeń w badaniach dla branży motoryzacyjnej”,
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
 
 
 

 
Targi odbyły się pod PATRONATEM cenionych instytucji w branży oraz licznych mediów specjalistycznych. Dzięki wsparciu naszych PARTNERÓW na targach byli obecni znakomici specjaliści, co przyczyniło się do zbudowania wydarzenia dobrej jakości. 
 
Skrócony zakres tematyczny wydarzenia zawiera m.in.:

 • oświetlenie przemysłowe i zewnętrzne
 • specjalistyczne oświetlenie LED, oświetlenie miejsc pracy
 • oświetlenie drogowe, parkowe, obiektów sportowych
 • oświetlenie awaryjne, przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe
 • oświetlenie architektoniczne
 • źródła światła
 • automatyka budynkowa
 • systemy sterujące, pomiarowe
 • układy zasilania
 • sprzęt elektryczny, kable i przewody, izolacje, złącza, oznaczniki, przepusty
 • urządzenia łączeniowe i rozłączeniowe

Do odwiedzenia targów zostali zaproszeni m.in.:

•    kadra zarządzająca zakładami przemysłowymi, halami, magazynami, centrami logistycznymi
•    służby utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych
•    przedstawiciele władz samorządowych
•    przedstawiciele zakładów energetycznych
•    inżynierowie elektrycy
•    inżynierowie budownictwa
•    inspektorzy nadzoru
•    instalatorzy
•    inwestorzy
•    architekci
•    projektanci
•    wykonawcy
•    przedstawiciele hurtowni elektrycznych
•    przedstawiciele kopali
•    przedstawiciele branży AUTOMOTIVE
 
 
Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia, które odbędzie się jesienią 2020 roku.