OILexpo

Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu

29 września - 1 października 2020

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Partner targówPolskie Towarzystwo Tribologiczne Oddział Śląski
zaprasza na
XLI ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW
nt. Współczesne problemy smarowania maszyn i urządzeń
"Problemy tribologiczne w obróbce ubytkowej przy wykorzystaniu cieczy
smarującą-chłodzącej i nie tylko",
 
które odbędzie się pod patronatem PTT jako wydarzenie towarzyszące przy Międzynarodowych Targach Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo w dniu 30 września (środa) 2020, godz. 10:00
sala konferencyjna nr 2.

W ramach Seminarium zostaną wygłoszone referaty:

1. Zagadnienia tarcia i smarowania w obróbce skrawaniem – Hipoteza Ernsta i Merchanta - prof. dr hab. Andrzej Posmyk, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska;
2. Wybrane zagadnienia z technologii wytwarzania za pomocą obróbki skrawaniem i cięcia elektroerozyjnego (WEDM)  –
dr hab. inż. Henryk Bąkowski, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska;
3. Wpływ parametrów hydromechanicznych na stan warstwy powierzchniowej i wydajność procesu obróbki elektroerozyjnej (WEDM) –
mgr inż. Łukasz Łomozik (doktorant), Katedra Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska.