REHexpo

Rehabilitation Fair

12 - 13 April 2019

 
REHexpo team:


 
Małgorzata Krawiec - project manager
phone: +48 32 788 75 23
fax: +48 32 788 75 25
mobile: +48 510 030 325
e-mail: malgorzata.krawiec@exposilesia.plWioletta Błońska- Dudek
phone: +48 32 788 75 06
fax: +48 32 788 75 25
mobile: +48 510 031 732
e-mail: wioletta.blonska@exposilesia.pl

 
Małgorzata Mazur
mobile.: +48 510 031 476
e-mail: malgorzata.mazur@exposilesia.pl
 


Aleksandra Jakóbik - stand design
phone: +48 32 78 87 518
mobile: +48 515 220 072
e-mail: aleksandra.jakobik@exposilesia.pl

 
Maciej Szumiec - pavilion manager
phone:  +48 32 78 87 505
mobile: +48 510 030 326
e-mail: maciej.szumiec@exposilesia.pl

 
Sylwia Dymarska- Plewa - accountancy
phone: +48 32 788 75 53
mobile: +48 510 031 667
e-mail: sylwia.dymarska@exposilesia.pl
Correspondence address:

Expo Silesia Exhibition Centre
Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, POLAND
 
e-mail: rehexpo@exposilesia.pl or exposilesia@exposilesia.pl