SilesiaKOMUNIKACJA

Targi Transportu Publicznego

16 - 17 kwietnia 2019

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Partner targów 
Serdecznie dziękujemy za udział w Konferencji "Transport Niskoemisyjny w Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii - Infrastruktura na rzecz elektromobilności " która organizowana była pierwszego dnia Targów SilesiaKOMUNIKACJA tj. 16 kwietnia w sali konferencyjnej nr 1 Expo Silesia.


 


 

                     PROGRAM KONFERENCJI      
          REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
KONFERENCJI

 
 Organizatorzy:
   
  
    
 
     

 

 Patronat nad Konferencją:

 

 Sponsor Konferencji

  

 Partner Debaty
 Partner Samorządowy
                
 

 

Głównym celem organizacji Konferencji było zaprezentowanie i omówienie planów rozwoju transportu niskoemisyjnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, budowy infrastruktury niezbędnej do wprowadzenia i rozwoju elektromobilności, rozwoju rynku baterii oraz nowych technologii stosowanych przez producentów autobusów.

Zwieńczeniem Konferencji była Debata „Gazomobilność – alternatywne spojrzenie na transport niskoemisyjny”. Do dyskusji w ramach Konferencji zaproszeni zostaną uznani eksperci z zakresu transportu publicznego reprezentujący administrację samorządową, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej,  a także czołowi producenci autobusów i dostawcy infrastruktury z zakresu elektromobilności.  Odbiorcami wydarzenia są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, a także kadra zarządzająca miejskimi przedsiębiorstwami komunikacyjnymi.