Tematický rozsah:


•    zařízení pro zpracování plechů a trubek
•    nástroje
•    technologické vybavení
•    měřicí přístroje
•    nekonvenční metody obrábění
•    zařízení pro tepelné zpracování
•    software pro obrábění
•    chladiva a kapaliny pro průmysl
•    konzultační a projekční sluľby
•    dílenské vybavení
•    opravy a modernizace obráběcích strojů
•    sluľby zpracování materiálu
•    příprava a ochrana povrchu
•    hutní výrobky – plechy, tyče a trubky
•    odborné publikace
•    ostatní