TOOLEX

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki

29 września - 1 października 2020

 
Relacja z targów TOOLEX 2019

Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Partner targówPolskie Towarzystwo Tribologiczne Oddział Śląski
zaprasza na
XLI ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW
nt. Współczesne problemy smarowania maszyn i urządzeń
"Problemy tribologiczne w obróbce ubytkowej przy wykorzystaniu cieczy
smarującą-chłodzącej i nie tylko",
 
które odbędzie się pod patronatem PTT jako wydarzenie towarzyszące przy Międzynarodowych Targach Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo w dniu 30 września (środa) 2020, godz. 10:00
sala konferencyjna nr 2.

W ramach Seminarium zostaną wygłoszone referaty:

1. Zagadnienia tarcia i smarowania w obróbce skrawaniem – Hipoteza Ernsta i Merchanta - prof. dr hab. Andrzej Posmyk, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska;
2. Wybrane zagadnienia z technologii wytwarzania za pomocą obróbki skrawaniem i cięcia elektroerozyjnego (WEDM)  –
dr hab. inż. Henryk Bąkowski, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska;
3. Wpływ parametrów hydromechanicznych na stan warstwy powierzchniowej i wydajność procesu obróbki elektroerozyjnej (WEDM) –
mgr inż. Łukasz Łomozik (doktorant), Katedra Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska.
 ____________________________________________________________________________________
 
Firma ZPT zaprasza na prelekcję:


„Zastosowanie innowacyjnych technologii i metod badawczych w kompleksowej optymalizacji procesu obróbki skrawaniem”

 
która odbędzie się w dniu 30 września (środa) 2020, godz. 12:30 sala konferencyjna nr 1.

W ramach prelekcji zostaną poruszone zagadnienia:


- Kontrola procesu obróbki skrawaniem, praktyczne aspekty wdrażania systemów monitoringu pracy narzędzi;
- Optymalizacja kosztów procesu obróbki skrawaniem, benefity z wprowadzania technologii MQL;
- Szybkie kamery w diagnostyce chłodzenia narzędzi i procesu obróbki skrawaniem;
- Szybkie kamery termowizyjne jako urządzenia badawcze w procesie obróbki skrawaniem;
- Zastosowanie mikroskopii różnicowania ogniskowego w badaniu zużycia narzędzi skrawających.

Prelekcję poprowadzi Paweł Ziobro założyciel i właściciel firmy ZPTeam, mentor i promotor badań, za które wraz z zespołem zdobywał prestiżowe nagrody i wyróżnień w krajowych i europejskich konkursach na najlepsze prace badawcze.  
Nagroda/Dyplom za pracę pt.: "Unconventional approach to quality tests and parametrization of cutting tools on the    example of automotive industry" Turyn 2017
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Dyplomowe Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją za pracę pt.: "Analiza systemów monitorowania zużycia narzędzi z punktu widzenia zarządzania gospodarką narzędziową"