EXPOForest

Targi Gospodarki Leśnej

18 - 20 września 2020

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Partner targówObszary EXPOForest:

 

- nasiennictwo
[pozyskanie nasion, przechowywanie, przysposobienie, transport, urządzenia do pozyskania, oczyszczania i separowania nasion]


- szkółkarstwo
[maszyny szkółkarskie, nawadnianie, środki ochrony roślin]

- pozyskanie drewna
[narzędzia, maszyny, urządzenia]


- transport i spedycja drewna


- środki ochrony lasu i ochrona przeciwpożarowa


- drogi leśne
[urządzenia odwadniające, oznakowanie]


- ogrodzenia


- certyfikacja drewna


- arborystka

- przemysł tartaczny
[narzędzia, maszyny i urządzenia]


- impregnacja i chemia do drewna

 

- materiały opałowe i uboczne

 

- budownictwo drewniane

- odzież ochronna   i sorty mundurowe

 

- zakłady obsługi leśnictwa

 

- systemy informatyczne, instrumenty pomiarowe, monitoring

 

- pojazdy i środki łączności

 

- szkolenia specjalistyczne

 

- leasing maszyn

 

- odnawialne źródła energii

 

- ekologiczne systemy grzewcze

 

- recykling drewna