EXPOForest

Targi Gospodarki Leśnej

18 - 20 września 2020

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Partner targów 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz obecnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi organizowania imprez uprzejmie informujemy, iż Targi Gospodarki Leśnej EXPOForest, zaplanowane na 8-10 maja 2020 r. zostają przeniesione na 18-20 września 2020 r.

Trudna decyzja o przeniesieniu terminu imprezy targowej została podjęta w trosce o zdrowie gości targów. Dołożymy wszelkich starań aby targi zaplanowane w nowym terminie były udane dla wszystkich uczestników imprezy.

Liczymy, że decyzja o zmianie terminu targów spotka się z Państwa zrozumieniem.

 

 
 
Targi Gospodarki Leśnej EXPOForest to jedyne tego typu wydarzenie w południowej Polsce. Obecnie, postęp naukowo-technologiczny sprawia, że każdy element gospodarki leśnej staje się znacznie bardziej wydajny, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich walorów użytków leśnych. Wykorzystywanie przez firmy branżowe nowych możliwości rozwoju, prezentowanych podczas EXPOForest, daje zatem nie tylko gwarancję konkurencyjności na rynku, ale jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.
 
     

Nasze wydarzenie to platforma dyskusyjna, łącząca możliwość wymiany informacji, doświadczeń i planów rozwoju branży, z okazją do nawiązania obiecujących kontaktów biznesowych. Expo Silesia na trzy dni stanie się miejscem spotkań specjalistów  m.in. pracowników przemysłu drzewnego i leśników – branż ściśle współpracujących ze sobą przy pozyskiwaniu i wykorzystaniu surowca drzewnego. Lokalizacja wydarzenia w województwie śląskim, gdzie rozwój przemysłu od zawsze miał i nadal ma ogromny wpływ na gospodarkę leśną, umożliwi koncentrację na najistotniejszych dla branży kwestiach. 

   

 

Wraz z RDLP Katowice zapraszamy na wspólne obchody
jubileuszu 50-lecia utworzenia Leśnego Pasa Ochronnego GOP!

 
V Dekad Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego to konferencja z udziałem samorządowców, leśników, naukowców oraz dziennikarzy. W programie konferencji mowa będzie m.in. o historii, funkcjach i obecnej roli obszarów byłego leśnego pasa ochronnego na wybranych przykładach.

Podczas targów odbędzie się również spotkanie kierownictwa RDLP Katowice z przedstawicielami Zakładów Usług Leśnych w ramach tzw. „Małej Komisji Wspólnej”. Celem spotkania będzie podsumowanie rozstrzygnięć przetargowych w ramach procedur na 2020 rok, omówienie planów na 2021r i lata następne oraz podziękowanie przedstawicielom firm leśnych za dotychczasową współpracę.

Zapraszamy również na konferencję  Zmiany w produkcyjności siedlisk leśnych i drzewostanów jako efekt zmian klimatycznych, w tym zwiększonej depozycji azotu i ograniczonego dostępu do wody organizowaną wspólnie z przedstawicielami świata nauki oraz  Zakładów Usług Leśnych, Przemysłu Drzewnego, samorządów, Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Strefa edukacji i społecznych funkcji lasu to natomiast stoiska pokazowe, na których odbędą się gry i zabawy dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zaprezentują m.in działania związane z małą retencją, Leśnymi Gospodarstwami Węglowymi, ochroną gatunkową żubra i głuszca. W ramach programu „Pszczoły wracają do lasu” odbędzie się pokaz dziania barci.

Do uczestnictwa w EXPOForest zapraszamy:


•    pracowników Lasów Państwowych
[w szczególności: Dyrektorów i pracowników RDLP, nadleśniczych i dyrektorów parków narodowych]
•    Zakłady Usług Leśnych
•    pracowników Straży Leśnej
•    Ośrodki Transportu Leśnego
•    zakłady obsługi leśnictwa
•    przedsiębiorców leśnych
•    pracowników tartaków
•    producentów mebli i wyrobów stolarskich
•    wytwórnie płyt (wiórowych, pilśniowych) i sklejek
•    producentów wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
•    pracowników zakładów papierniczych
•    dystrybutorów drewna i produktów pochodzenia leśnego
•    pracowników wydziałów ochrony środowiska w starostwach
•    pracowników naukowych,studentów wydziałów leśnych i uczniów szkół o profilu leśnym
•    pracowników zakładów obróbki i przerobu drewna.

 

                                         Zapraszamy na Targi z kLASą!