ExpoOPAKOWANIA 2018

Velthry Baleny

21-22 november 2018

 

Tematický rozsah veµtrhu ExpoOPAKOWANIA 2018
 
1.) Balenie a materiály:
•    Drevené, plastové, fóliové
•    Kompozitné, kovové, textilné
•    Papierové, lepenkové, kartónové
•    Sklenené a keramické
•    Ekologické, Bio-balenia
•    Plastové, formované a vstrekované
•    Suroviny a polotovary


2.) Stroje a zariadenia pre:
•    Výrobu, balenie, vybaµovanie, vyprázdňovanie
•    Triedenie, distribúciu, označovanie, upravovanie
•    Recykláciu, drvenie
•    Vnútornú dopravu a skladovanie
•    Baliace, testovacie a meracie stroje
•    Ovládacie zariadenia, tlač a etiketovanie
•    Zariadenia a linky pre recykláciu balení
•    Robotizáciu a priemyselnú automatizáciu
•    Zariadenia pre sledovanie, testovanie a kontrolu
•    Identifikáciu, kódovanie a zabezpečenie
•    Systémy skladovania a dopravy 
•    Technológie a riešenia


3). Sluľby:
•    Polygrafické, flexotlač
•    Balenie, označovanie
•    Testovanie a certifikáciu balení 
•    Odstraňovanie a recykláciu obalov
•    Zmluvná logistika
•    Veµkoobchod, distribúcia
•    Dodávatelia surovín a vybavenia
•    Technické poradenstvo
•    Školenie, poistenie
•    Špecializované vydavateµstvá
•    Reklamné agentúry a projekčné kancelárie