ExpoOPAKOWANIA

Targi Opakowań

21 - 22 listopada 2018

Dziękujemy i zapraszamy za rok w dniach 20-21 listopada 2019r.

Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Partner targów
21 listopada 2018r odbyły się:

 

° Forum "Automatyzacja i robotyzacja – odpowiedź na wyzwania branży opakowań" zorganizowane przez Expo Silesia i Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Pobierz program                                                                

 
 
 

Instytut PIAP poprowadził również praktyczne warsztaty z programowania robotów przemysłowych.

 

° Konferencja Naukowa "Opakowania dla ludzi i środowiska", zorganizowana przez Katedra Opakowalnictwa Towarów Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Pobierz program                                                                    

 

Natomiast Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów UEK poprowadziło praktyczne warsztaty z metod projekcyjnych w badaniach opakowań.

 

 

° Zaprezentowały się KSSE i Klaster SA&AM  ze Strefą Biznes Chillout

                    

 ___________________________________________________________________________

 22 listopada 2018r uczestniczyliśmy w

° Konferencji pt: Transformacja przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami w kierunku Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ). Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości?

Organizator Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań wraz Partnerami.

 

Magazynujesz, zbierasz, wytwarzasz lub przetwarzasz odpady? Przedstawimy jakie zmiany cię czekają, czego się spodziewać oraz jak się na nie przygotować.
Produkujesz lub wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach otrzymasz informacje dotyczących obecnych oraz planowanych zmian legislacyjnych.

Od 5 września 2018 r. obowiązują zmiany w Ustawie o Odpadach wprowadzone 20 lipca 2018 r. ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592). Obecnie publikowane są projekty rozporządzeń dotyczące realizacji wprowadzonych nowych obowiązków. Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów został opublikowany 7 września. Zagadnienia dotyczące wprowadzonych nowych obowiązków oraz prowadzonych prac legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami będą również poruszane.
 

Pobierz program