ExpoOPAKOWANIA 2018

Velthry Baleny

21-22 november 2018

 
Po úspechu minuloročného premiéra veľtrhu balení ExpoOPAKOWANIA 2017 ,
ktorý zhromaždil 100 vystavovateľov a viac ako 1850 návštevníkov nielen z obalového priemyslu, ale aj z potravinárskeho, farmaceutického, chemického, kozmetického a automobilového priemyslu, Vás pozývame na ďalšie vydanie nášho veľtrhu.
 
 
  Prečo veľtrhu balení ExpoOPAKOWANIA?
 
Najdôležitejšie pre každé podnikanie sú osobné vzťahy so zákazníkmi a ich vytváranie
a udržovanie na správnej úrovni. To nie je pre vedúcich pracovníkov ľahká úloha
a veľtrhy - ako forma obchodných stretnutí, sú účinným nástrojom pre dosiahnutie tohto cieľa.

Tohtoročná výstava bude venovaná obaly pre priemysel a nebezpečné materiály.
 

  PREČO STOJÍ ZA TO PREZENTOVAŤ SA?

 PREČO STOJÍ ZA TO NAVŠTÍVIŤ NÁS?

 •  účasť na jedinom veľtrhu odvetvia baliaceho priemyslu v južnom Poľsku

 • ucelená ponuka individuálne prispôsobená potrebám spoločnosti, vďaka rôznym možnostiam účasti
  a propagácie na veľtrhoch

 • prítomnosť odborníkov z odvetvia –       a to umožňuje spoznať záujmy, očakávania a upraviť  svoju vlastnú ponuku ich potrebám

 • prezentácia zaujímavých riešení prezentovaných odborníkmi z odvetvia v rámci sprievodných akcií: prednášky, semináre, konferencie a workshopy

 • možnosť vyskúšať si produkty
  a výmena názorov a stretnutí s predstaviteľmi odvetvia na jednom mieste

 • kontakt s firmami prezentujúcimi kvalitné produkty a služby vysokej kvality a za dobrú cenu

 • zaistenie nových obchodných kontaktov a objednávok na nový rok, čo sa premietne do zvýšených príjmov

 • prednášky a workshopy v rámci seminárov sú príležitosťou k integrácii prostredia a k získaniu komplexných znalostí z odvetvia

 

 
Expo Silesia je synonymom výbornej polohy – sliezska aglomerácia je nepochybne najväčším priemyselným trhom v Poľsku, združujúcim najväčší počet odborníkov z rôznych odvetví.

Veľtrh balení 
ExpoOPAKOWANIA je skvelá príležitosť pre prezentáciu vašej spoločnosti, získaniu obchodných kontaktov a budovaniu dlhodobých obchodných vzťahov.

Propagačnú kampaň smerujeme presne vybraným skupinám špecialistov v týchto odvetviach:
potraviny, elektronika, domáce spotrebiče, papier, poľnohospodárstvo, priemysel, chémia,
logistika a automotive. Značný počet týchto odborníkov pracuje v blízkej vzdialenosti od Expo Silesia, pretože tu v sliezskej aglomerácii a jej okolí je akumulovaná väčšina
priemyselných závodov v Poľsku.
POZÝVAME VÁS K ÚČASTI!