LUMENexpo

Targi Techniki Świetlnej

4 - 5 grudnia 2018

Dziękujemy za udział w targach, zapraszamy na kolejną edycję jesienią 2019 r.

Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Partner targówPROGRAM Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo

i Salonu Elektrotechniki Przemysłowej

 

4-5 grudnia 2018

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

 

        

 

PIERWSZY DZIEŃ – 4 grudnia 2018 (wtorek)

GODZINA

PROGRAM

Miejsce

9:00

Otwarcie targów dla Zwiedzających

 

9:00-11:00

Informacje nt. wymagań prawnych dla wyrobów elektrotechnicznych i sprzętu oświetleniowego (przepisy UE: m.in. Dyrektywa LVD, EMC, RoHS, rozporządzenia; przepisy krajowe;  normy zharmonizowane)

stoisko ZETOM

Katowie

10:00-12:00

Prezentacja pt.: „ANALIZA ASPEKTÓW TERMICZNYCH ORAZ NIEZAWODNOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE OPRAW ZE ŹRÓDŁAMI LED DO OŚWIETLENIA MIEJSCA PRACY”, Organizator: firma Teknosystem Sp. z o.o.

sala konferencyjna nr 1

10:30

Uroczyste otwarcie targów i konferencji

scena

11:00-11:15

Wykład pt.: „TECHNIKA ŚWIETLNA I ROLA POLSKIEGO KOMITETU OŚWIETLENIOWEGO”, Organizator: dr hab. inż. Piotr Pracki, Przewodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, Politechnika Warszawska – Zakład Techniki Świetlnej

sala konferencyjna nr 4

11:20-12:50

Konferencja pt.: „JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DLA WYROBÓW ELEKTROTECHNICZNYCH I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO”, sesja I, Organizatorzy: „ZETOM” Katowice, Expo Silesia

sala konferencyjna nr 4

11:20

Otwarcie konferencji, „Zetom” Katowice, Expo Silesia

 

11:20

RoHS, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Zakład Chemii Analitycznej

 

11:30

Odpowiedzialność za wyrób oraz systemy oceny jego zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia – oznakowanie CE, „ZETOM” Katowice

 

12:00

Rewitalizacja  istniejących systemów oświetleniowych (wewnętrznych i zewnętrznych) na LED z zastosowaniem systemów sterowania w sytuacji, kiedy nie ma magistrali DALI, Fagerhult Sp. z o.o.

 

12:30

Zagrożenia fotobiologiczne opraw oświetleniowych, „ZETOM” Katowice

 

12:50

Zamknięcie sesji I konferencji, „ZETOM” Katowice

 

13:00-14:50

Konferencja  pt.:  „JAKOŚĆ OŚWIETLENIA”, Organizatorzy: Zarząd Główny SEP i Biuro Badawcze ds. Jakości SEP, Expo Silesia

sala konferencyjna nr 4

13:00

Wprowadzenie, Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP

 

13:10

Prezentacja 1:

Rodzaje i korzyści z dobrowolnej certyfikacji wyrobów w branży oświetleniowej, Marcin Ocioszyński – Dyrektor BBJ SEP

 

 

Prezentacja ma na celu omówienie rodzajów certyfikacji wg. normy PN-EN ISO/IEC 17067 oraz korzyści wynikających z danego typu certyfikacji dla wszystkich stron rynku : producentów i importerów, odbiorców i użytkowników końcowych orza organów władzy i samorządów. W szczególności omówiona będzie certyfikacja typu 5 na znak ENEC i ENEC PLUS wydawany przez sygnatariuszy porozumienia ENEC w ramach międzynarodowej organizacji ETICS - European Electrical Products Certification Association  www.etics.org

 

13:30

Prezentacja 2:

Norma EN 60598-1:2015 oraz jej zmiana A1:2018 – co dodała a co zmieniła w wymaganiach, BBJ SEP

 

 

Prezentacja ma na celu przedstawienie najważniejszych zmian, które wprowadzone zostały w normie EN 60598-1:2015 dot. opraw oświetleniowych tj. wprowadzenie nowego podziału źródeł światła, dodanie wymagań dla zagrożenia światłem niebieskim (fotobiologia), zmiana wymagań w zakresie zagrożenia przed porażeniem prądem elektrycznym czy izolacji między poszczególnymi obwodami oprawy. Dodatkowo przedstawione zostaną najważniejsze zmiany, które wprowadza zmiana A1 do w/w normy tj. EN 60598-1:2015/A1:2018, tj. Aneks ZZ dotyczący relacji między wymaganiami dyrektywy LVD a poszczególnymi działami normy.

 

13:50

Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych Gości - specjalistów ze świata przemysłowego i akademickiego. Prowadzący panel -  Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP

 

14:50

Zamknięcie konferencji

 

16:00

Zamknięcie pierwszego dnia targów

 

DRUGI DZIEŃ – 5 grudnia 2018 (środa)

9:00

Otwarcie targów dla Zwiedzających

 

9:00-15:00

Informacje nt. wymagań prawnych dla wyrobów elektrotechnicznych i sprzętu oświetleniowego (przepisy UE: m.in. Dyrektywa LVD, EMC, RoHS, rozporządzenia; przepisy krajowe;  normy zharmonizowane)

stoisko ZETOM Katowice

10:00-13:15

Konferencja pt.: „JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DLA WYROBÓW ELEKTROTECHNICZNYCH I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO”, sesja II, Organizatorzy: „ZETOM” Katowice, Expo Silesia

sala konferencyjna nr 4

10:00

Projekt oświetlenia w aspekcie praktycznej techniki świetlnej i estetycznej architektury światła - studium przypadku, „ZETOM” Katowice

 

10:30

Dynamiczny system oświetlenia awaryjnego, Hybryd sp. z o.o.

 

11:00

Autonomiczny system sterowania oprawami Spectrum, Wojnarowscy Sp. z o.o.

 

11:30

Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży elektrotechnicznej, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Inżynierii Produkcji

 

11:45

Elektromobilność, „ZETOM” Katowice

 

12:00

Projektowanie oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą PN/EN 1838 - studium przypadku w oparciu o nowoczesne oprawy oświetlenia awaryjnego, TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

 

12:30

Prace rozwojowe oświetlenia LED – na podstawie doświadczeń w badaniach dla branży motoryzacyjnej, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

 

13:00

Dyskusja

 

13:15

Zamknięcie sesji II konferencji, „ZETOM” Katowice

 

10:00-14:00

"Przekrojowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle na bazie obowiązujących przepisów prawa oraz praktycznych przykładów ze wskazaniem na rozwiązania techniczne", Organizator: GRUPA WOLFF

sala konferencyjna nr 2

 

Zagadnienia dotyczące stref zagrożenia wybuchem w odniesieniu do opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego:

  • Dyrektywa 2014/34/UE - ATEX 114: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2016 r. 
  • Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
  • Urządzenia w wykonaniu Ex: oznaczenia urządzeń w wykonaniu Ex: grupy i kategorie urządzeń, rodzaje ochrony przeciwwybuchowej
  • Dobór oświetlenia podstawowego i awaryjnego do pracy w strefach Ex – przykłady.

 

 

Urządzenia elektryczne pracujące w strefach zagrożenia wybuchem

  • Dystrybucja energii elektrycznej do zasilania oświetlenia w strefach zagrożenia wybuchem - prowadzenie prac serwisowych i naprawczych
  • Temperatura otoczenia jako główny czynnik wyboru rozwiązania dla opraw pracujących w trudnych warunkach przemysłowych i strefach zagrożenia wybuchem
  • Systemy zasilania i sterowania oświetleniem - prezentacja rozwiązań zasilania i wpływ czynników zewnętrznych na pracę opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego
  • Oświetlenie awaryjne - wytyczne doboru wg aktualnych wymogów prawnych i normatywnych: Ustawy, Rozporządzenia i Polskie Normy
  • Prefabrykacja urządzeń zasilających sterowania i rozdziału energii do stref zagrożonych wybuchem: przegląd rozwiązań i produktów.

 

 

Uziemienia - Kontrolowanie ładunków elektrostatycznych w strefach zagrożonych wybuchem i współpraca z innymi systemami.

 

 

Detekcja gazów i płomienia - Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie wycieków niebezpiecznych gazów.

 

15:00

Zamknięcie drugiego dnia targów