SILESIA POWER MEETING

Targi Energetyki / Konferencja „Czyste Technologie Węglowe"

01 - 02 października 2008

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Partner targówW dniach 1-2 października br. w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia miało miejsce wydarzenie o tematyce związanej z produkcją energii oraz zastosowaniem w niej nowych (czystych) technolog - Silesia Power Meeting. W ramach Silesia Power Meeting odbyły się Targi Energetyki oraz Konferencja "Czyste Technologie Węglowe", dedykowana problemom wykorzystania na skalę przemysłową czystych technologii produkcji energii elektrycznej. Organizatorami całości wydarzenia był Południowy Koncern Energetyczny, TAURON S.A. oraz Expo Silesia. Obydwie imprezy stały się świetną platformą wymiany informacji i opinii pracowników naukowych, prezentując jednocześnie dorobek firm i ośrodków badawczych branży energetycznej.

Program dwudniowej Konferencji "Czyste Technologie Węglowe", która spotkała się z zainteresowaniem uczestników oraz Targów Energetyki, poświęcony był zagadnieniom rozwoju energetyki przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań.

Uczestnikami obu wydarzeń były:

 • podmioty gospodarcze zajmujące się obrotem, produkcją i dystrybucją energii
 • producenci i dystrybutorzy urządzeń i aparatury z dziedziny wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii
 • podmioty świadczące usługi informacyjne, doradcze i finansowe w obszarach tematycznych związanych z sektorem energii (w tym odnawialnej)
 • środowiska naukowe i badawcze branży energetycznej
 • hurtownie elektroinstalacyjne


Patronat honorowy nad Konferencją i Targami objęli:

 • Prof. Jerzy Buzek - poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek komisji: Ochrony Środowiska naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI); Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE); Przeciwdziałania Zmianom Klimatu (CLIM)
 • Waldemar Pawlak - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
 • Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego
 • Hans Michael Kofoed-Hansen - Ambasador Królestwa Danii
 • Zygmunt Łukaszczyk - Wojewoda Śląski
 • Bogusław Śmigielski - Marszałek Województwa Śląskiego
 • Dariusz Lubera - Prezes Zarządu TAURON S.A.
 • Jan Kurp - Prezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie; Prezes PKE
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Gabriela Lenartowicz - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Jacek Piekacz - Przewodniczący Komitetu Polskiej Platformy Czystych Technologii Węglowych

Silesia Power Meeting 2008 otrzymało także poparcie Pana Macieja Nowickiego - Ministra Środowiska oraz Ministerstwa Gospodarki i Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.


PATRONAT:

WSPÓŁPRACA:

  


SPONSOR:

PATRONAT MEDIALNY:

   
   

PARTNER MEDIALNY:

  

 

W PRZYJAŹNI DLA ŚRODOWISKA:

   
 

AUZO 2008