Salon Elektrotechniki Przemysłowej

Salon Elektrotechniki Przemysłowej

23 - 24 października 2019

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Partner targówSALON ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ

Kolejna edycja Salonu Elektrotechniki Przemysłowej zakończona. Wydarzenie odbyło się w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu, w dniach 23-24 października 2019 roku w ramach Targów Techniki Świetlnej LUMENexpo.
 

 
LUMENexpo i Salon Elektrotechniki Przemysłowej - spotkanie nauki i praktyki, któremu towarzyszyły ciekawe konferencje i szkolenia. Wśród wydarzeń towarzyszących znajdowały się:
 
KONFERENCJA pt. „Wybrane problemy techniki świetlnej”
Organizator: Expo Silesia Sp. z o.o.
Partner merytoryczny: dr hab. inż. Piotr Pracki, Przewodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
 
 
KONFERENCJA pt.: "Najnowsze technologie w branży oświetleniowej"
Organizator: Expo Silesia Sp. z o.o.
Partnerzy merytoryczni: Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP, Biuro Badawcze ds. Jakości BBJ SEP, Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-lightnig
 

KONFERENCJA pt.: „Jakość i bezpieczeństwo sprzętu oświetleniowego i wyrobów elektrotechnicznych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych”
Organizator: Expo Silesia Sp. z o.o.
Partnerzy merytoryczni: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o., Ośrodek Badawczo - Rozwojowy RCC Sp. z o.o.
 

SZKOLENIE pt.: „Wymagania prawne rynku UE- Nowa dyrektywa RoHS III oraz instrukcje i etykietowanie wg. Normy PN-EN 60598-1:2015.
Organizator: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy RCC Sp. z o.o.
 
 
PREZENTACJE FIRMOWE, m.in. na temat symulacji światła

 
Wystawcy zaprezentowali na stoiskach m.in.:

•    sprzęt elektryczny
•    kable i przewody, izolacje, złącza, oznaczniki, przepusty
•    urządzenia łączeniowe i rozłączeniowe
•    urządzenia rozdziału energii
•    systemy alarmowe, zasilające i sterujące
•    pomiary elektryczne
•    instalacje przewodów elektrycznych
•    maszyny, materiały dla przemysłu
•    technologie przemysłowe
•    aparaturę zabezpieczającą
•    automatykę budynkową
•    oświetlenie przemysłowe i zewnętrzne
•    specjalistyczne oświetlenie LED
•    oświetlenie drogowe, parkowe, obiektów sportowych
•    oświetlenie awaryjne
•    oświetlenie miejsc pracy

Zakresy tematyczne Salonu Elektrotechniki Przemysłowej i Tragów LUMENexpo
są ze sobą mocno powiązane. Połączenie dwóch tematów z pewnością było doskonałą okazją do nawiązania licznych kontaktów biznesowych.

Ogromna ilość inwestorów w woj. śląskim oraz duży potencjał rozwojowy regionu na pewno przyczynił się do owocnych spotkań podczas kolejnego wydarzenia w Sosnowcu.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem przez cenione instytucje w branży.