Výstava průmyslové elektrotechniky

Výstava průmyslové elektrotechniky

4-5 prosince 2018

 
Výstava průmyslové elektrotechniky
 
setkání elektrotechnického odvětví

 
Výstava průmyslové elektrotechniky je nová, inovativní událost, která se bude konat ve Veletrľním a konferenčním centru Expo Silesia v Sosnovcu, ve dnech 4-5 prosince 2018. Akce se bude konat během premiérového ročníku Veletrhu světelné techniky LUMENexpo.
 
Během akce se budou konat zajímavé konference, kterých pořadatelé jsou v oboru známé instituce:

 

 • Konference: "KVALITA A BEZPEČNOST PRO ELEKTRICKÉ A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ", organizátoři: Výzkumný a zkušební ústav „ZETOM". Prof. F. Stauba v Katovicích Sp z o.o., Expo Silesia Sp. z o.o.

 • Konference: "KVALITA OSVĚTLENÍ", organizátoři: Generální ředitelství SEP, Zkušební ústav kvality SEP, Expo Silesia Sp. z o.o.

Cílem této akce je především integrace průmyslu, jakoľ i moľnost výměny informací o trendech v oboru elektroinstalace a osvětlení, moderních technologií, nových produktů a technických řešení.
 
Tematický rozsah Výstavy průmyslové elektrotechniky zahrnuje kromě jiného:

 

 • elektrické vybavení,
 • kabely a vodiče
 • izolace, konektory, kabelové označovače, propustky
 • spínací a odpínací zařízení
 • poplašné systémy
 • napájecí systémy a systémy řízení
 • elektrická měření
 • instalace elektrických rozvodů
 • napájecí distribuční zařízení
 • stroje, materiály pro průmysl
 • průmyslové technologie
 • projektování a dohled
 • systémy ochrany
 • bezpečnostní přístroje
 • automatizace budov
 • Inteligentní systémy budov

 

Veletrh LUMENexpo a Výstava průmyslové elektrotechniky budou událostmi obchodního charakteru zaměřené na profesionály. K návštěvě výstavy budou pozváni např.:

 

 • vedoucí pracovníci průmyslových závodů, hal, skladů, logistických center,
 • zástupci servisních sluľeb v průmyslových podnicích,
 • zástupci útvarů investic měst a obcí,
 • elektrotechnici,
 • stavební inľenýři,
 • inspektoři dohledu
 • montéři,
 • developeři,
 • zástupci místních samospráv, správy silnic a energetických závodů,
 • elektrotechnické sklady,
 • architekti, projektové kanceláře,
 • zástupci orgánů odpovědných za výstavbu, modernizaci a provoz světelných zařízení,
 • projektanti elektrických a energetických instalací,
 • technický personál z oboru elektroinstalací, rozvodných sítí, automatizace budov, bezpečnostních systémů, technických instalací
 • montéři,
 • projektanti
 • a další.

 

 

Kontakt: Małgorzata Mazur - Projektový manaľer, tel. kom.: +48 510 031 476, e-mail: lumenexpo@exposilesia.pl

 

Korespondenční adresa: Centrum Targowo -Konferencyjne Expo Silesia, 41-219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124, tel. 032 78 87 500, fax. 032 78 87 502, e-mail: exposilesia@exposilesia.pl