NOWOCZESNA SZKOŁA

Targi Edukacyjne dla Profesjonalistów

9-10 kwietnia 2014

 
Sprawdź z jakich dodatkowych możliwości reklamy możesz skorzystać podczas targów w Expo Silesia
Współpraca medialna

Expo Silesia korzysta z usług i rekomenduje "Biuro Tłumaczeń DAMAR"Partner targówOGÓLNOPOLSKIE TARGI EDUKACYJNE

NOWOCZESNA SZKOŁA

NAUKA, BEZPIECZEŃSTWO, REKREACJA

Dziękujemy za udział w Targach

 

NOWOCZESNA SZKOŁA to jedyna specjalistyczna impreza dla nauczycieli, dyrektorów szkół, organów nadzorujących oraz prowadzących szkoły. Wydarzenie to zorganizowaliśmy wraz ze Śląskim Kuratorem Oświaty, a także firmą Aktin. NOWOCZESNA SZKOŁA Nauka, Bezpieczeństwo, Rekreacja stanowią kontynuację organizowanych w latach ubiegłych sympozjów i Targów Edukacyjnych. Ubiegłoroczną edycję Targów odwiedziło dwa tysiące specjalistów, w tym 70% stanowili: dyrektorzy, kadra zarządzająca, administracyjna, nauczycielska zarówno szkół prywatnych, jak i publicznych, natomiast pozostałe 30%: przedstawiciele samorządów, inwestorzy oraz reprezentanci placówek dydaktycznych na różnych poziomach nauczania.

 

               

SZKOŁA W DZIAŁANIU

 

Celem Targów jest prezentacja najnowszych rozwiązań edukacyjnych, technologicznych, pomocy naukowych w formie tradycyjnej oraz elektronicznej. Swoją ofertę zaprezentują producenci i dystrybutorzy cyfrowych pomocy dydaktycznych, stanowiących jednocześnie wyposażenie sal lekcyjnych. Podczas wydarzenia poznamy możliwości wykorzystywania do nauki nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zastosowania w edukacji  pomocy usprawniających nauczanie. 

 

CZAS INNOWACJI

 

Poprzez organizację Targów NOWOCZESNA SZKOŁA chcemy odpowiedzieć na pytanie jak efektywnie nauczać w XXI wieku. Podczas wydarzenia producenci i dystrybutorzy zaprezentują urządzenia multimedialne i interaktywne, dzięki którym można jeszcze efektywniej wspomóc prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Wspomniane pomoce dydaktyczne stanowią już coraz częstsze wyposażenie sal lekcyjnych. Jak co roku zapraszamy do nas wszystkich poszukujących aktualnych i rzetelnych informacji na temat rozwoju możliwości edukacyjnych oraz metodyki nauczania we wszystkich typach szkół i placówek w regionie, kraju i za granicą.

 

NOWOCZESNA SZKOŁA - NOWOCZESNA NAUKA

 

Postęp w dziedzinie technologii zmienia szkołę, zmienia również podejście do edukacji. Na targach pokazane będą różne przykłady zastosowań nowoczesnych technologii na różnych etapach kształcenia. Targi NOWOCZESNA SZKOŁA adresowane są do nauczycieli, kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi i inwestorów - wszystkich tych, którym zależy na tworzeniu nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej.

 


 Organizatorzy: